bilde forskning

Fag og forskning

Forskning og fagutvikling gir riktig legemiddelbruk og økt pasientsikkerhet.

Sykehusapotek har mange oppgaver i sykehuset og for pasienter.
Riktig legemiddelbruk og legemiddelhåndtering er målet med både tjenester, samhandling og forskning.
Vi har spesialkompetanse innen legemiddelområdet og vi arbeider etter kvalitet - og etiske standarder.

Her vil du finne informasjon om viktige områder vi arbeider med.

Nyttig for helsepersonell

Her har vi samlet informasjon vi mener kan være nyttig for deg som er helsepersonell. Her finner du informasjon om vaktordningen, veiledere og anbefalinger, Regionalt legemiddelforum med mer.

Se Nyttig for helsepersonell

Tjenester

Det er mange farmasøyter som i dag arbeider ute i sykehusavdelinger. Hensikten er å bidra til riktig medisinbruk og medisinhåndtering når du er innlagt på sykehus. Oppgavene kan variere fra sted til sted. Farmasøyter kan bidra med direkte pasientoppfølging om din medisinbruk når du er pasient eller mer generelt arbeid innen medisinhåndtering i sykehus.

Se mer om våre tjenester i sykehuset

Forskning

Sykehusapotekene HFs forskning har fokus på medisiner og bruken av dem. Resultatene fra forskningen skal bidra til bedre pasientbehandling og bruk av medisiner, samt redusere risikoen for uønskede hendelser ved bruk av medisiner for pasienter og helsepersonell.

Se mer om vår forskning

Samhandling

Vi bidrar til at medisinbehandlingen sikres når pasienten overføres fra sykehus til et annet omsorgsnivå.

Se mer om vår rolle innen samhandling

Kvalitet

Sykehusapotekene HF har som mål å gjøre sykehusenes legemiddelbruk bedre.

Se mer om vårt kvalitetsarbeid

Miljø

Vi er opptatt av å beskytte miljøet og minske negativ påvirkning på miljøet som følge av vår virksomhet. 

Se mer om vårt miljøarbeid

Etikk

Helseforetakene i Helse Sør-Øst er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten.

Se våre etikksider

Fant du det du lette etter?