Nyttig for helsepersonell

På denne siden har vi samlet informasjon rettet til helsepersonell på sykehuset. Her finner du blant annet åpningstider for avdelinger hos oss som betjener sykehuset. I tillegg finner du anbefalinger og veiledere og andre nyttig informasjon.

Åpningstider for avdelinger som betjener sykehuset

Sykehusapotekene har avdelinger som leverer varer og tjenester til sykehusene. Her finner du praktisk informasjon om blant annet bestillingsrutiner og åpningstider.

Åpningstider ved våre sykehusrettede avdelinger

Anbefalinger og veiledere innen legemiddelområdet

Veiledere

Anbefalinger

Vedlegg til anbefalinger

Kurs om legemidler

Du finner nyttige e-læringskurs i Læringsportalen Helse Sør-Øst (forbeholdt ansatte i Helse Sør-Øst RHF). 

Oversikt over aktuelle e-læringskurs innen legemiddelhåndtering

Maler til klasseromskurs

Læringsportalen (Helse Sør-Øst RHF)

Regionalt legemiddelforum

​Regionalt legemiddelforum

Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg

Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg

Vaktfarmasøytene

Vaktfarmasøyt for Sørlandet sykehus

Vaktfarmasøyt for Akershus universitetssykehus (Ahus) og Sykehuset Østfold

Vaktfarmasøyt for øvrige sykehus i Helse Sør-ØstInformasjonsmateriell

  • Administrering av legemidler i sonde/PEG

    En veileder for helsepersonell.

  • Brosjyrer om inhalasjonspreparater

    Rask innføring i emnet inhalasjonspreparater for allmennleger og sykehusleger - last ned våre brosjyrer

  • Inhalasjonsveiledning

    2014 brukte 430 000 nordmenn legemidler for astma og kols, viser tall fra Reseptregisteret. Undersøkelser viser at halvparten av alle som bruker inhalasjonsmedisiner mot astma eller kols har problemer med å bruke dem riktig. Dette er bakgru...

Fant du det du lette etter?