Nyttig for helsepersonell

På denne siden har vi samlet informasjon rettet til helsepersonell på sykehuset. Her finner du blant annet åpningstider for avdelinger hos oss som betjener sykehuset. I tillegg finner du anbefalinger og veiledere og andre nyttig informasjon.

Åpningstider for avdelinger som betjener sykehuset

Sykehusapotekene har avdelinger som leverer varer og tjenester til sykehusene. Her finner du praktisk informasjon om blant annet bestillingsrutiner og åpningstider.

Åpningstider ved våre sykehusrettede avdelinger

Anbefalinger og veiledere innen legemiddelområdet

Veiledere

Anbefalinger

Vedlegg til anbefalinger

Kurs om legemidler

Du finner nyttige e-læringskurs i Læringsportalen Helse Sør-Øst (forbeholdt ansatte i Helse Sør-Øst RHF). 

Oversikt over aktuelle e-læringskurs innen legemiddelhåndtering

Maler til klasseromskurs

Læringsportalen (Helse Sør-Øst RHF)

Regionalt legemiddelforum

​Regionalt lege​​middelforum


​Regional legemiddelkomitekonferanse 2021

​​​Regional nettverkssamling legemiddelhåndtering 4. april 2022

​​​Regional legemiddelhåndtering

Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg

Regional nettverkssamling legemiddelhåntering

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst

Lukket legemiddelsløyfe er en metode for å sikre at pasienter i sykehus får rett legemiddel, i rett dose, til rett tid og på rett måte. Tekniske løsninger gjør det lettere å kontrollere legemidlene som deles ut opp mot ordinerte legemidler, og sikrer pasientens identitet ved hjelp av elektronisk kontroll.

​Prosjektet i regional regi harsom mål å etablere en regional standard for en lukket legemiddelsløyfe. Bruk av endoser vil være grunnlaget for den nye standarden. Sykehusapotekene HF er med i prosjektet og er viktige for anskaffelse og produksjon av endoser.

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe

Vaktfarmasøytene

Vaktfarmasøyt for Sørlandet sykehus

Vaktfarmasøyt for Akershus universitetssykehus (Ahus) og Sykehuset Østfold

Vaktfarmasøyt for øvrige sykehus i Helse Sør-ØstFant du det du lette etter?