Nyttig for helsepersonell

Praktisk informasjon om våre enheter for sykehusene

​Regionalt legemiddelforum

Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg

Anbefalinger og veiledere

E-læring farmakologi

Vaktfarmasøyt for Sørlandet sykehus

Vaktfarmasøyt for Akershus universitetssykehus (Ahus) og Sykehuset Østfold

Vaktfarmasøyt for øvrige sykehus i Helse Sør-Øst

InfoMASJONSMATEriell til helsepersonell


Brosjyrer om inhalasjonspreparaterhttps://sykehusapotekene.no/fag-og-forskning/nyttig-for-helsepersonell/informasjonsmateriell-til-helsepersonell/brosjyrer-om-inhalasjonspreparaterBrosjyrer om inhalasjonspreparaterRask innføring i emnet inhalasjonspreparater for allmennleger og sykehusleger - last ned våre brosjyrer28.03.2017 09:17:27
Administrering av legemidler i sonde/PEGhttps://sykehusapotekene.no/fag-og-forskning/nyttig-for-helsepersonell/informasjonsmateriell-til-helsepersonell/administrering-av-legemidler-i-sondepegAdministrering av legemidler i sonde/PEG07.12.2016 23:00:00