Korona (Covid-19)

Sykehusapotekene HF er i grønn beredskap

Sykehusapotekene HF er i likhet med resten av Helse Sør-Øst i grønn beredskap på grunn av utviklingen i spredning av nytt koronavirus. På denne siden finner du relevant informasjon og nyheter om oss. 

Det kommer stadig ny informasjon og nye råd. Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no eller på www.helsenorge.no. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015. 


Folkehelseinstituttet

Informasjon til publikum

Råd til deg som skal til apoteket

  • Hold minst 1-2 meters avstand.
  • Vask hendene før og etter du besøker apoteket. I alle våre apotek har vi satt ut dispensere med hånddesinfeksjon, bruk disse. 
  • Unngå å ta på ting du ikke skal kjøpe.
  • Vi ønsker å unngå å ta i mot kontanter. Betal med kort og kontaktløs betaling (tæpping). 

Hente medisiner for andre

Husk at du må ha fullmakt for å hente medisiner for andre unntatt egne barn under 16 år. Fyll ut et fullmaktsskjema og ta med deg dette når du skal hente ut medisiner.

Ta med:

  • Ferdig utfylt fullmaktsskjema
  • Egen legitimasjon
  • Den som skal ha legemiddelet sin legitimasjon


Fullmaktsskjema - medisiner på resept

Bestill klargjøring av e-resept

Din elektroniske resept ligger klar i våre systemer. Du kan bestille at vi gjør denne medisinen klar før du kommer til oss. Når du kommer til  sykehusapoteket, trekker du kølapp på vanlig måte, men du slipper å vente på at vi gjør den klar. 

Husk at om du bestiller på vegne av andre, må du ha fullmakt for å hente ut medisinen.

Gå til bestillingsløsning

Arbeid med smittevern i apotek

Apotekene i Norge har blitt enige om felles smittevernråd. Rådene beskriver hvordan apotekene ønsker at kundene skal forholde seg, og hva de ansatte i apotek kan gjøre for å redusere smittefaren.

Les mer på Apotekforeningen

Begrensning utlevering av legemidler

Vi må overholde Statens legemiddelverks regler for begrensning av legemidler. Dette er innført for å forebygge legemiddelmangel. Vis solidaritet - ikke kjøp mer enn du trenger!

Les mer på Statens legemiddelverk


Informasjon om foretaket

Status medarbeidere i karantene per. 6. juli 2020

Antall medarbeidere i karantene: 2

Antall medarbeidere smittet: 0

Totalt antall medarbeidere: 800

Sykehusapotekene HF i grønn beredskap

Sykehusapotekene HF er i likhet med resten av Helse Sør-Øst i grønn beredskap på grunn av utviklingen i spredning av nytt koronavirus.

Beredskap korona Helse Sør-Øst

Behov for ekstra personell

For å bekjempe det pågående utbruddet av koronavirus kan det oppstå behov for ekstra personell i form av apotekteknikere og farmasøyter til Sykehusapotekene HF.

Meld deg som ekstrapersonell 


Informasjon om smittevernutstyr

Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

Smittevernutstyr som kommer inn til Norge fra utlandet gjennomgår en systematisk kvalitetskontroll før det sendes ut til sykehus og kommuner.

Les mer på Helse Sør-Øst sin nettside

Samarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyr

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) setter sine ressurser til disposisjon for å sikre kvaliteten på smittevernutstyr som skal benyttes av helsepersonell i hele Norge.

Les mer på Helse Sør-Øst sin nettside

Kvalitetskontroll av smittevernutstyr

De regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF har fått i oppgave å gjøre nasjonale innkjøp av smittevernutstyr. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF, som har iverksatt en rekke ulike tiltak for å sikre kvaliteten på produktene som kjøpes inn.

Les mer på Helse Sør-Øst sin nettside


Nyheter

Norge tester malariamedisin mot korona

Fagmiljøer over hele landet, inkludert sykehus i vår helseregion, prøver nå å finne ut om malariamedisiner kan virke mot koronaviruset.

– Til nå har 1900 pasienter fått malariamedisinen «hydroxyklorokin» på verdensbasis, men det er for tidlig å dra konklusjoner på hvordan dette virker, sier farmasøyt Kateřina Nezvalová-Henriksen.

Les hele artikkelen på NRK.no

Trapper opp legemiddelberedskapen i Norge

Helsemyndighetene har inngått avtale med de tre store legemiddelgrossistene om utvidelse av lagrene, og ber de kjøpe inn legemidler som er kritiske i allmennhelsetjenesten.

Les mer på Regjeringen.no

WHOs globale koronastudie starter i Norge

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tatt initiativ til en stor internasjonal forskningsstudie for å vurdere lovende behandlinger for COVID-19. Den første pasienten som er med i studien er norsk. Den internasjonale studien koordineres av John-Arne Røttingen, direktør i Norges forskningsråd.

Les mer på Regjeringen.no

Fant du det du lette etter?