Bilde om oss

Om oss

Sykehusapotekene er spesialisthelsetjenestens apotek. Vi har samme eiere som sykehusene og har et tett samarbeid både regionalt og lokalt. Sykehusapotekene HF er sykehusapotekforetaket som eier og driver sykehusapotek i den sør-østlige helseregionen og som igjen eies av Helse Sør-Øst RHF.

Våre søsterforetak befinner seg i tilsvarende helseregioner i nord, midt og vest i landet.

Om oss

Vi skal være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og bidra til økt pasientsikkerhet. Foretaket skal også aktivt bidra til at kostnadene for helseforetak og dets pasienter forbundet med legemiddelanskaffelse holdes så lave som mulig. Vi har derfor mange oppgaver på sykehuset:

  • Vi skaffer medisiner til sykehuset og deres pasienter.
  • Vi produserer medisiner som ikke kan skaffes på annen måte, inkludert tilrettelegging ved bruk av lukkede antibiotikaløsninger (halvfabrikata).
  • Vi har farmasøyter som arbeider ute i sykehuset, enten direkte som en del av temaet rundt pasientbehandling eller som rådgivere på systemnivå. De kalles tjenestefarmasøyter og du kan lese mer om deres oppgaver her
  • Vi har ansvaret for beredskap tilknyttet medisinforsyning i denne helseregionen. Vi foreslår og gjennomfører løsninger for å sikre tilgang til medisiner.
  • Vi har farmasøytisk og apotekfaglig forskning
  • Vi underviser annet helsepersonell og er rådgivere innen legemiddelspørsmål

Våre verdier

I Sykehusapotekene skal vi være kunnskapsrike, rause og ansvarsbevisste

Ledelsen

Vår ledergruppe består av følgende personer og funksjoner
administrerende direktør


Tore Prestegard
E-post: tore.prestegard@sykehusapotekene.no

konst. driftsdirektør

 

Ingun Gjerde
E-post: ingun.gjerde@sykehusapotekene.no

fagdirektør

 

Hans-Petter H. Johannessen
E-post: Hans-Petter.H.Johannessen@sykehusapotekene.no

HR-direktør

Malou Ørbeck-Nilssen
E-post: Malou.Orbeck-Nilssen@sykehusapotekene.no

IT-direktør

 

Jan Erik Augestad
E-post: jan.erik.augestad@sykehusapotekene.no

kvalitetsdirektør

 

Anne Katrin Haga
E-post: anne.katrin.haga@sykehusapotekene.no

økonomidirektør

Jan Rune Amundsen

E-post: Jan.Rune.Amundsen@sykehusapotekene.no

Styret

Styret i Sykehusapotekene HF er helseforetakets høyeste organ. Styret har på vegne av Helse Sør-Øst RHF det overordnede ansvaret både for utviklingen og driften av Sykehusapotekene HF. Du finner opplysninger om styremøter og styredokumenter ved å lese mer om styrets arbeid.

Les mer om styrets arbeid her.

Tillitsvalgte


Hovedtillitsvalgt Norges Farmaceutiske Forening (NFF)

Hanh Hieu Thin Pahn
Sykehusapoteket Lørenskog
Tlf: 45243934

Gå til NFFs hjemmeside
 

Hovedtillitsvalgt Farmasiforbundet (FF)

Rita Riksfjord Antonsen
Sykehusapoteket Tønsberg
Telefon 97 09 29 80

Gå til FFs hjemmeside

Kontaktperson Norges ingeniørforbund (NITO)

Thor Alexander Haugstad
Sykehusapoteket Skien
tlf. 35 91 54 04
 
Gå til NITOs hjemmeside

Hovedtillitsvalgt Delta

Robert Frey
Sykehusapoteket Oslo
 Telefon 23 20 52 16
 
Gå til Deltas hjemmeside

Brukerutvalget

Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF er

  • Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet.
  • Et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområdene og oppgavene som helseforetaket har.
  • Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner.

Medlemmer av brukerutvalget

 
Arild Slettebakken, leder
Odvar Jacobsen, nestleder
Berit Gallefoss Denstad
Gerd Elisabeth Nonstad
Veslemøy Ruud

Les mer om Brukerutvalget

Mediekontakt

Kontakt for mediehenvendelser er kommunikasjonsrådgiver Camilla Shalchian-Tabrizi, telefon 91 31 31 51 og e-post camillata@sykehusapotekene.no


Årsrapporter

Årsrapport Brukerutvalget 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Brukerutvalget 2016.pdfÅrsrapport Brukerutvalget 2016.pdf
Årsrapport Brukerutvalget 2015.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Brukerutvalget 2015.pdfÅrsrapport Brukerutvalget 2015.pdf
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2016.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2016.pdf
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2015.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2015.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2015.pdf
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2014.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2014.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2014.pdf
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2013.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2013.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2013.pdf
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2012.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2012.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2012.pdf
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2011.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2011.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2011.pdf
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2010.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2010.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2010.pdf
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2009.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2009.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2009.pdf
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2008.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2008.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2008.pdf
Årsrapport Sykehusapotekene ANS 2007.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene ANS 2007.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene ANS 2007.pdf
Årsrapport Sykehusapotekene ANS 2006.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene ANS 2006.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene ANS 2006.pdf