Bilde om oss

Om oss

Sykehusapotekene er spesialisthelsetjenestens apotek. Vi har samme eiere som sykehusene og har et tett samarbeid både regionalt og lokalt. Sykehusapotekene HF er helseforetaket som eier og driver sykehusapotek i den sør-østlige helseregionen og som igjen eies av Helse Sør-Øst RHF.

Våre søsterforetak befinner seg i tilsvarende helseregioner i nord, midt og vest i landet.

Om oss

Vi skal være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og bidra til økt pasientsikkerhet. Foretaket skal også aktivt bidra til at kostnadene for helseforetak og dets pasienter forbundet med legemiddelanskaffelse holdes så lave som mulig. Vi har derfor mange oppgaver på sykehuset:

  • Vi skaffer medisiner til sykehuset og deres pasienter.
  • Vi produserer medisiner som ikke kan skaffes på annen måte, inkludert tilrettelegging ved bruk av lukkede antibiotikaløsninger (halvfabrikata).
  • Vi har farmasøyter som arbeider ute i sykehuset, enten direkte som en del av temaet rundt pasientbehandling eller som rådgivere på systemnivå. De kalles tjenestefarmasøyter og du kan lese mer om deres oppgaver her
  • Vi har ansvaret for beredskap tilknyttet medisinforsyning i denne helseregionen. Vi foreslår og gjennomfører løsninger for å sikre tilgang til medisiner.
  • Vi har farmasøytisk og apotekfaglig forskning
  • Vi underviser annet helsepersonell og er rådgivere innen legemiddelspørsmål

Vårt verdigrunnlag

Kvalitet, trygghet og respekt er nedfelt som de tre nasjonale kjerneverdiene for spesialisthelsetjenesten. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å framstå som kunnskapsrike, rause og ansvarsbevisste. Adferd overfor kunder og hverandre skal tuftes på dette verdigrunnlaget og tilhørende spilleregler.

Ledelsen

Vår ledergruppe består av følgende personer og funksjoner

administrerende direktør

Bilde Tore Prestegard

Tore Prestegard
E-post:tore.prestegard@sykehusapotekene.no

driftsdirektør 

Bilde Ingun Gjerde

Ingun Gjerde
E-post: ingun.gjerde@sykehusapotekene.no

fagdirektør

Bilde Hans-Petter H. Johannessen

Hans-Petter H. Johannessen
E-post: Hans-Petter.H.Johannessen@sykehusapotekene.no

IT-direktør

Bilde Jan Erik Augestad

Jan Erik Augestad
E-post: jan.erik.augestad@sykehusapotekene.no

kvalitetsdirektør

Bilde Anne Katrin Haga
Anne Katrin Haga

E-post: anne.katrin.haga@sykehusapotekene.no

organisasjonsdirektør

Bilde Malou Ørbeck-Nilssen

Malou Ørbeck-Nilssen
E-post: Malou.Orbeck-Nilssen@sykehusapotekene.no

prosjektdirektør

Bilde Silj Høstmæhlingen

Silje Høstmælingen
E-post: Silje.Hostmaelingen@sykehusapotekene.no

økonomidirektør

bilde Morten Helmersen


Morten Helmersen
E-post: Morten.helmersen@sykehusapotekene.no

Strategi

Her kan du lese om vår strategi 2019-2023

Foretaksadministrasjonen

Du finner foretaksadministrasjonen sentralt plassert i Oslo sentrum.

Gå til informasjon om foretaksadministrasjonen

Styret

Styret i Sykehusapotekene HF er helseforetakets høyeste organ. Styret har på vegne av Helse Sør-Øst RHF det overordnede ansvaret både for utviklingen og driften av Sykehusapotekene HF. Du finner opplysninger om styremøter og styredokumenter ved å lese mer om styrets arbeid.

Les mer om styrets arbeid her.

Tillitsvalgte


Hovedtillitsvalgt Norges Farmaceutiske Forening (NFF)

Irvin Cehajic
Sykehusapoteket Oslo, Ullevål
Telefon: 48 23 30 58

Gå til NFFs hjemmeside
 

Hovedtillitsvalgt Parat/Farmasiforbundet (FF)

Eva Irene Holmen
Sykehusapoteket Bærum
Telefon 90 62 46 27


Gå til FFs hjemmeside

Kontaktperson Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO)

Håvard Hem
Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet
tlf. 23 07 34 25
 
Gå til NITOs hjemmeside

Hovedtillitsvalgt Delta

Thor Alexander Haugstad
Sykehusapoteket Skien
Telefon 35 91 54 04
 
Gå til Deltas hjemmeside

Hovedtillitsvalgt Tekna

Ingeborg Karbø
Sykehusapoteket Oslo
Telefon 23 20 52 00

Gå til Teknas hjemmeside

Brukerutvalget

Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF er

  • Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet.
  • Et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområdene og oppgavene som helseforetaket har.
  • Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner.

Les mer om Brukerutvalget

Mediekontakt

Kontakt for mediehenvendelser er kommunikasjonsrådgiver Camilla Shalchian-Tabrizi, telefon 91 31 31 51 og e-post camillata@sykehusapotekene.no

Se informasjon om mediesenteret 


Etikk

Gå til informasjonsside om etikk

Årsrapporter

Årsrapport fra brukerutvalget 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport fra brukerutvalget 2018.pdfÅrsrapport fra brukerutvalget 2018.pdfpdf430947
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2018.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2018.pdfpdf4445160
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2017.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2017.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2017.pdfpdf3380954
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2016.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2016.pdfpdf2797169
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2015.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2015.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2015.pdfpdf8125070
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2014.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2014.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2014.pdfpdf20695449
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2013.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2013.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2013.pdfpdf4334888
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2012.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2012.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2012.pdfpdf3051172
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2011.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2011.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2011.pdfpdf3791721
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2010.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2010.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2010.pdfpdf4424524
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2009.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2009.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2009.pdfpdf5780703
Årsrapport Sykehusapotekene HF 2008.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene HF 2008.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene HF 2008.pdfpdf4201925
Årsrapport Sykehusapotekene ANS 2007.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene ANS 2007.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene ANS 2007.pdfpdf1246089
Årsrapport Sykehusapotekene ANS 2006.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Sykehusapotekene ANS 2006.pdfÅrsrapport Sykehusapotekene ANS 2006.pdfpdf5195144
Årsrapport Brukerutvalget 2017.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Brukerutvalget 2017.pdfÅrsrapport Brukerutvalget 2017.pdfpdf213200
Årsrapport Brukerutvalget 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Brukerutvalget 2016.pdfÅrsrapport Brukerutvalget 2016.pdfpdf92200
Årsrapport Brukerutvalget 2015.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Brukerutvalget 2015.pdfÅrsrapport Brukerutvalget 2015.pdfpdf289751
Årsrapport 2019 Brukerutvalget- SAHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport 2019 Brukerutvalget- SAHF.pdfÅrsrapport 2019 Brukerutvalget- SAHF.pdfpdf667980


Fant du det du lette etter?