Bilde om oss

Om oss

Sykehusapotekene er spesialisthelsetjenestens apotek. Vi har samme eiere som sykehusene og har et tett samarbeid både regionalt og lokalt. Sykehusapotekene HF er helseforetaket som eier og driver sykehusapotek i den sør-østlige helseregionen og som igjen eies av Helse Sør-Øst RHF.

Våre søsterforetak befinner seg i tilsvarende helseregioner i nord, midt og vest i landet.

Om oss

Vi skal være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og bidra til økt pasientsikkerhet. Foretaket skal også aktivt bidra til at kostnadene for helseforetak og dets pasienter forbundet med legemiddelanskaffelse holdes så lave som mulig. Vi har derfor mange oppgaver på sykehuset:

  • Vi skaffer medisiner til sykehuset og deres pasienter.
  • Vi produserer medisiner som ikke kan skaffes på annen måte, inkludert tilrettelegging ved bruk av lukkede antibiotikaløsninger (halvfabrikata).
  • Vi har farmasøyter som arbeider ute i sykehuset, enten direkte som en del av temaet rundt pasientbehandling eller som rådgivere på systemnivå. De kalles tjenestefarmasøyter og du kan lese mer om deres oppgaver her
  • Vi har ansvaret for beredskap tilknyttet medisinforsyning i denne helseregionen. Vi foreslår og gjennomfører løsninger for å sikre tilgang til medisiner.
  • Vi har farmasøytisk og apotekfaglig forskning
  • Vi underviser annet helsepersonell og er rådgivere innen legemiddelspørsmål

Vårt verdigrunnlag

Kvalitet, trygghet og respekt er nedfelt som de tre nasjonale kjerneverdiene for spesialisthelsetjenesten. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å framstå som kunnskapsrike, rause og ansvarsbevisste. Adferd overfor kunder og hverandre skal tuftes på dette verdigrunnlaget og tilhørende spilleregler.

Ledelsen

Vår ledergruppe består av følgende personer og funksjoner

administrerende direktør

Portrett
Tore Prestegard
E-post: tore.prestegard@sykehusapotekene.no

driftsdirektør

 Portrett

Ingun Gjerde
E-post: ingun.gjerde@sykehusapotekene.no

fagdirektør

 Portrett

Hans-Petter H. Johannessen
E-post: Hans-Petter.H.Johannessen@sykehusapotekene.no

HR-direktør

Portrett

Malou Ørbeck-Nilssen
E-post: Malou.Orbeck-Nilssen@sykehusapotekene.no

IT-direktør

 Portrett

Jan Erik Augestad
E-post: jan.erik.augestad@sykehusapotekene.no

kvalitetsdirektør

Portrett 

Anne Katrin Haga
E-post: anne.katrin.haga@sykehusapotekene.no

økonomidirektør

Portrett

Jan Rune Amundsen
E-post: Jan.Rune.Amundsen@sykehusapotekene.no

prosjektdirektør

Portrett

Silje Høstmælingen
E-post: Silje.Hostmaelingen@sykehusapotekene.no

Foretaksadministrasjonen

Du finner foretaksadministrasjonen sentralt plassert i Oslo sentrum.

Gå til informasjon om foretaksadministrasjonen

Styret

Styret i Sykehusapotekene HF er helseforetakets høyeste organ. Styret har på vegne av Helse Sør-Øst RHF det overordnede ansvaret både for utviklingen og driften av Sykehusapotekene HF. Du finner opplysninger om styremøter og styredokumenter ved å lese mer om styrets arbeid.

Les mer om styrets arbeid her.

Tillitsvalgte


Hovedtillitsvalgt Norges Farmaceutiske Forening (NFF)

Irvin Cehajic
Sykehusapoteket Oslo, Ullevål
Telefon: 94 15 73 39

Gå til NFFs hjemmeside
 

Hovedtillitsvalgt Parat/Farmasiforbundet (FF)

Marita Hellum Dahl 
Sykehusapoteket Drammen
Telefon 90 62 46 27

Gå til FFs hjemmeside

Kontaktperson Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO)

Håvard Hem
Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet
tlf. 23 07 34 25
 
Gå til NITOs hjemmeside

Hovedtillitsvalgt Delta

Thor Alexander Haugstad
Sykehusapoteket Skien
Telefon 35 91 54 04
 
Gå til Deltas hjemmeside

Hovedtillitsvalgt Tekna

Line Buan
Sykehusapoteket Oslo
Telefon 23 20 52 93

Gå til Teknas hjemmeside

Brukerutvalget

Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF er

  • Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet.
  • Et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområdene og oppgavene som helseforetaket har.
  • Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner.

Les mer om Brukerutvalget

Mediekontakt

Kontakt for mediehenvendelser er kommunikasjonsrådgiver Camilla Shalchian-Tabrizi, telefon 91 31 31 51 og e-post camillata@sykehusapotekene.no

Se informasjon om mediesenteret 


Årsrapporter

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.