Bilde fra apotek: en kunde og en apotekansatt står og snakker ved en butikkhylle

Om oss

Vi er Sykehusapotekene helseforetak (HF).

Vi er sykehusenes og pasientenes kompetansesenter for legemidler. Vi skal bidra til økt pasientsikkerhet. Vi skal også bidra til at kostnadene for helseforetaket og pasientene forbundet med legemiddelanskaffelse holdes så lave som mulig.

  • Vi skaffer medisiner til sykehusene og dets pasienter.
  • Vi produserer medisiner som ikke kan skaffes på annen måte, inkludert tilrettelegging ved bruk av lukkede antibiotikaløsninger (halvfabrikata).
  • Tjenestefarmasøytene våre praktiserer i miljøene på sykehusene, enten direkte som en del av temaet rundt pasientbehandlingen eller som rådgivere på systemnivå.
  • Vi har ansvaret for beredskap knyttet til medisinforsyning. Vi gjennomfører og foreslår løsninger for å sikre tilgang til medisiner.
  • Vi forsker innenfor farmasi og apotekfag.
  • Vi underviser øvrig helsepersonell og gir råd om legemidler.​

Vårt verdigrunnlag

Kvalitet, trygghet og respekt er nedfelt som de tre nasjonale kjerneverdiene for spesialisthelsetjenesten. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å framstå som kunnskapsrike, rause og ansvarsbevisste. Adferd overfor kunder og hverandre skal tuftes på dette verdigrunnlaget og tilhørende spilleregler.​

Ledelsen

Vår ledergruppe består av følgende personer og funksjoner:​

Administrerende direktør
Portrettbilde av Tore Prestegard

Tore Prestegard
E-post: tore.prestegard@sykehusapotekene.no​

Områdedirektør Sykehusapotekene Sør
Portrettbilde av Ingun Gjerde​​
I
ngun Gjerde
E-post: ingun.gjerde@sykehusapotekene.no


Områdedirektør Sykehusapotekene Innlandet
Portrettfoto av Marianne Duelien Myrvold
Marianne Duelien Myrvold
E-post: marianne.duelien.myrvold@sykehusapotekene.no

 
 
Leder Sykehusapotekene Oslo
Portretfoto av Jalil Djahromi
Jalil Djahromi
E-post: jalil.djahromi@sykehusapotekene.no​
 
 
 
Leder Sykehusapotekene Østfold
Portrettfoto av Thomas Bäckstrøm
Thomas Bäckstrøm
E-post: thomas.backstrom@sykehusapotekene.no
 
 
 
Leder Sykehusapotekene A-hus
Portrettfoto av Børge Breivik
Børge Breivik
E-post: borge.breivik@sykehusapotekene.no​​​


Fagdirektør
Portrettfoto av Hans-Petter H. Johannessen
Hans-Petter H. Johannessen
E-post: hans-petter.h.johannessen@sykehusapotekene.no


Digitaliserings- og innovasjonsdirektør
Portrettfoto av Sonia Bhutta
Sonia Bhutta
E-post: sonia.bhutta@sykehusapotekene.noOrganisasjonsdirektør
Portrettfoto av Henrik Werenskiold von Bärnholdt
Henrik Werenskiold Bärnholdt

​E-post: henrik.werenskiold.barnholdt@sykehusapotekene.no


Økonomidirektør 
Portrettfoto av André Bjugstad Rø ​​​
André Bjugstad Rø 
E-post: andre.ro@sykehusapotekene.noStrategi

​​Her kan du lese vår strategi 2019-2023​ (PDF)

Foretaksadministrasjonen

Gå til informasjon om foretaksadministrasjonen

Styret

Styret i Sykehusapotekene HF er vårt høyeste organ. Styret har på vegne av Helse Sør-Øst RHF det overordnede ansvaret både for utviklingen og driften av Sykehusapotekene HF. Referater fra styremøtene og andre styredokumente​r kan du se ved å lese mer om styrets arbeid.

Les mer om styrets arbeid

Tillitsvalgte


Hovedtillitsvalgt Norges Farmaceutiske Forening (NFF)

Irvin Cehajic
Sykehusapoteket Oslo, Ullevål
Telefon: 48 23 30 58
Gå til NFFs hjemmeside

Hovedtillitsvalgt Parat/Farmasiforbundet (FF)

Eva Irene Holmen
Sykehusapoteket Bærum
Telefon 90 62 46 27

Gå til FFs hjemmeside

Kontaktperson Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO)

Håvard Hem
Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet
Telefon 23 07 34 25
Gå til NITOs hjemmeside

Hovedtillitsvalgt Delta

Hilde Kristine Strand
Sykehusapoteket Skien
Telefon 35 91 54 00
Gå til Deltas hjemmeside


Hovedtillitsvalgt Tekna

Ingeborg Karbø
Sykehusapoteket Oslo
Telefon 23 20 52 00

Gå til Teknas hjemmeside


Hovedtillitsvalgt Fagforbundet​

Benedicte Elene Kristiansen
Sykehusapoteket Drammen
Telefon 32 80 30 94

Vara: Ri​zalyn Armenio
Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet​
23 07 34 09

Gå til Fagforbundets hjemmeside​

Brukerutvalget

Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF er

  • Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet.
  • Et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområdene og oppgavene som helseforetaket har.
  • Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner.

Les mer om Brukerutvalget

Media​

Se informasjon om pressekontakter og annet 

​Etikk

Les mer om etikk​

​​​​Varsling

Sykehusapotekene HF skal være en god og trygg arbeidsplass og vektlegger en åpen ytringskultur. Ansatte i Sykehusapotekene HF skal vise hverandre og omverden respekt, og følge lover, regler og grunnleggende etiske normer.

Varslingsrutiner i Sykehusapotekene HF

Varsling av kritikkverdige forhold - skjema

Årsrapporter

​​


Fant du det du lette etter?